«

»

בחירות אמצע

היום בחירות האמצע בארה"ב, והנה התחזית של חמש שלושים ושמונה: יש סיכוי של 76% שהרפובליקנים יקחו את הסנאט.

FiveThirtyEight’s Senate Forecast | FiveThirtyEight