«

»

השוואה בין 2014 ל-2007

לטופ לוקח זמן להיווצר. הנה דוגמא טכנית מ-2007.