«

»

חברות כרייה בשפל

למקרה ועדיין לא ידעתם, שוק הזהב והכסף נמצא בנקודת קיצון. יכול להיות שמתחילות להווצר כאן הזדמנויות. לפחות לטווח קצר.