«

»

על האירוניה של מחזיקי הזהב

יש כאלה שחושבים שהזהב עדיין לא סיים את גל הירידות שלו.
The irony of the precious metals bubble is that it was the guys yelling ‘bubble’, bubbles of every stripe—bond, stock, credit—who sought refuge in the only asset class that was truly in a bubble. In other words, the fear of bubbles created its own bubble, trapping the bubblers. Karma really is running over dogma.