בדיקת זכאות לקבלת הטבות בפרישה לפנסיה והטבות מס

בדוק זכאותך לקבלת הטבה בפנסיה החודשית והטבות מס.

בסיום התהליך נחשוף את דירוג זכאותך, קדימה, מתחילים!

האם יצאת לפרישה?

לצורך בדיקת הזכאות נצטרך הערכה של גובה החסכונות הקיימים.

מה גובה החיסכון הפנסיוני (למיטב ידעתך)

קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוח מנהלים וכד'

מה גובה החיסכון הלא פנסיוני

לדוגמה - כספים נזילים, חשבונות בנק, פקדונות וכד'

תפריט נגישות