מאמרים » התמונה הגדולה

מאמרים

מדור המאמרים מכיל מספר מאמרים בתחומים שונים בשוק ההון.המטרה היא להקיף נושא מסויים לעומק, להביט עליו מזוויות שונות ולהגיע להבנה מעמיקה ככל שהמדיה מאפשרת.מאמרים יהיו תחת קטגוריה מסויימת, ונושא מסויים יקיף מספר מאמרים בחלקים שונים.

איתור הזדמנויות השקעה

דוגמא 1 אג"חים – גזית

דוגמא 1 מניות – אמפל אמריקן

דוגמא 2 אג"חים – אפריקה ודלק נדל"ן

דוגמא 2 מניות – פולירם

דוגמא 3 אג"חים – רם אג"ח ב'

הסבר השיטה לאיתור הזדמנויות

הסבר לגבי האפסייד והדאונסייד

בניית תיק השקעות

בניית תיק השקעות – הקדמה

בניית תיק השקעות – פרק 12: שיקולים למשקיע בישראל

בניית תיק השקעות – פרק 15: צעדים ראשונים בבניית התיק וקנייתו

בניית תיק השקעות – פרק 3: איזון תיק ההשקעות

בניית תיק השקעות – פרק 4: קורלציה, הקדמה

בניית תיק השקעות – פרק 8: אפיון נכסים עיקריים, תכונות וציפיות

בניית תיק השקעות – פרק 10: הקצאת נכסי הבסיס

בניית תיק השקעות – פרק 11: התנהגות טיפוסית של תיקי השקעות וניהול ציפיות

בניית תיק השקעות – פרק 13: בחירת מדדים לתיק

בניית תיק השקעות – פרק 14: תיקי השקעות מלאים

בניית תיק השקעות – פרק 16: כניסה לשוק בשלבים – הקדמה

בניית תיק השקעות – פרק 17: כניסה לשוק בשלבים – בחינת נתוני עבר וביצועים היסטוריים

בניית תיק השקעות – פרק 18: כניסה לשוק בשלבים – מסקנות וכללים

בניית תיק השקעות – פרק 19: תיקים מורכבים – הקדמה

בניית תיק השקעות – פרק 20: תיקים מורכבים – קריטריונים לבחירת אבני הבינין

בניית תיק השקעות – פרק 21: תיקים מורכבים, איפיון תתי נכסים – מניות מניבות

בניית תיק השקעות – פרק 22: תיקים מורכבים, איפיון תתי נכסים – מניות נדל"ן REIT

בניית תיק השקעות – פרק 23: תיקים מורכבים, איפיון תתי נכסים – מניות קטנות ומניות ערך

בניית תיק השקעות – פרק 24: תיקים מורכבים, אפשרויות הרכבה ותיקים אלטרנטיביים

בניית תיק השקעות – פרק 25: סיכון, הקדמה ועל תנודתיות

בניית תיק השקעות – פרק 26: סיכון אישי

בניית תיק השקעות – פרק 27: סיכון מערכתי

בניית תיק השקעות – פרק 28: סיכון, רשימת סיכונים נפוצים

בניית תיק השקעות – פרק 29: סיכון, מאפיינים כלליים

בניית תיק השקעות – פרק 2: התנהגות פיננסית

בניית תיק השקעות – פרק 30: סיכון, מחשבות אחרונות וסיכום

בניית תיק השקעות – פרק 5: קורלציה, התנהגות וחיזוי

בניית תיק השקעות – פרק 6: פיזור

בניית תיק השקעות – פרק 7: אבני בניין

בניית תיק השקעות – פרק 9: שיקולים בבניית תיק השקעות

הערכת שווי

הערכת שווי יחסי – חלק 1: הקדמה

הערכת שווי יחסי – חלק 2: דוגמא בסיסית

הערכת שווי יחסי – חלק 3: הערות נוספות על מכפילים, נירמול וצפי

הערכת שווי יחסי – חלק 4: תלוי במשתנה

הערכת שווי יחסי – חלק 5: הערכה מתקדמת, , רגרסיה ב-2 משתנים או יותר

הערכת שווי יחסי – חלק 6: הקשר למודל היוון תזרים מזומנים

הערכת שווי יחסי – חלק 7: שימושים פרקטיים

הערכת שווי לשוק

מדריך השקעה ב-REIT

מודל PE-EPS – חלק 1: הקדמה ורווח מייצג

מודל PE-EPS – חלק 2: רווח מייצג ואיכות העסק

מודל PE-EPS – חלק 3: השפעות על מכפיל הרווח

מודל PE-EPS – חלק 4: קביעת מכפיל רווח הוגן

מודל PE-EPS – חלק 5: בניית המודל

יתרון כמותי

הטכניקה של שיאים בשוק

טכניקה של שיאים, עדכון + קצת על ה-VIX

טכניקה של שיאים, עדכון 2K

יתרון כמותי 1: מאמר פתיחה – מה זה יתרון כמותי?

יתרון כמותי 2: ממוצעים נעים

יתרון כמותי 3: RSI – 2

יתרון כמותי 4: יום מסחר עוקב

יתרון כמותי 5: שבוע הפקיעה

מודל החלפת סקטורים

מודל חוזק יחסי, נאסדאק מול S&P500 – חלק 1: הגדרות ותוצאות

מודל חוזק יחסי, נאסדאק מול S&P500 – חלק 2: אלטרנטיבות, דיון ושימושים פרקטיים

מודל חוזק יחסי, נאסדאק מול S&P500 – חלק 3: גיליון חישובים

רצף הפסדים – חלק 1

רצף הפסדים – חלק 2

רצף הפסדים – חלק 3