מושגי יסוד » התמונה הגדולה

מושגי יסוד

אגרות חוב

אגרות חוב – 1: מושגי בסיס, סוגי אג"חים, מדדי אג"חים

אגרות חוב – 2: תשואה לפדיון, חישובים מתקדמים

אגרות חוב – 3:התנהגות אג"ח בתנאים כלכליים משתנים

אגרות חוב – 4: אג"חים להמרה

אופציות, כתבי אופציות, נגזרים

כל מה שצריך לדעת על ה-VIX

כתבי אופציות – מושגי יסוד

מהו המושג "פוזיציות פתוחות"?

סטיית תקן ותנודתיות – חלק 1: מהי סטיית תקן

סטיית תקן ותנודתיות – חלק 2: הקדמה לסטיית תקן גלומה ונוסחאת בלאק ושולס

מדדים, מניות, הון ותעודות סל

איך זה שתעודת הסל מחקה בדיוק את המדד אחריו היא עוקבת ?

ביטא

השקעה במדדים – מכשירים עוקבי מדד

כיצד ניתן להשקיע בזהב?

כיצד ניתן להשקיע בנפט?

מסחר והשקעות

התשואה על ההון המושקע – Return On Invested Capital

כיצד נקבעים שערי הפתיחה והסגירה?

מה זה שער יציג ומה זה שער רציף?

מהי מכירה בחסר ואיך היא מתבצעת?

מהי פקודת סטופ לוס?